שאלת מחקר


 בעבודות מחקר כגון סמינר וסמינריונית, אנו נתקלים תחילה במהות המחקר, מה אנו בעצם מעוניינים לבדוק. ניסוח שאלת מחקר שונה בתכלית ממטרת עבודה אקדמית רגילה. ניתן לומר כי שאלת המחקר היא דיון הנוגע לתחום המחקר שאתם מתכוונים לעסוק בו בעבודתכם. לפיכך, מטרת העבודה לענות על שאלת המחקר. שאלת המחקר צריכה להיות בת-חקירה, מעניינת מבחינה מדעית ומותאמת להיקפה של עבודה סמינריונית. יש לנסח את שאלת המחקר באופן שיוביל להעלאת השערות שייבדקו בעבודת המחקר. 

נפרט מהם מאפיינים נכונים לשאלת מחקר בסמינריון:

   
* שאלת המחקר ברורה ומוגדרת היטב.
* שאלת המחקר משמשת בסיס לניסוח השערות המחקר.
* שאלת המחקר ניתנת לאופרציונליזציה – כלומר, אפשר למדוד את המשתנים  שהשאלה נוגעת אליהם.
* שאלת המחקר תוחמת את נושא הדיון לפרק זמן מוגדר.
* ניתן להצדיק את ההתמקדות בגורמים הנחקרים ולא בגורמים אחרים.
* ניתן להשיג את הנתונים שעליהם מבקשים להסתמך.

דוגמאות לשאלות מחקר:

  איך התמודדו רשתות החשמל עם האיומים וההזדמנויות שהציב המסחר האלקטרוני בתחילת המאה העשרים ואחת?
  האם חל שינוי במעמד הנשים בצה"ל בעקבות בג"ץ אליס מילר? 
  איך התמודדה חברת בורגר-קינג עם כניסת מקדונלד'ס לשוק הישראלי? 
  אילו שינויים ארגוניים נעשו ב"תנובה" בעקבות פרשת הסיליקון? 
  משנתו של אדם סמית בראי התכנית הכלכלית של ממשלת ישראל בשנת 2003. 

 שאלה כמו "איך משפיע פרסום על היחס לערבים" אינה שאלת מחקר טובה מכמה סיבות: 


* פרסום הוא נושא כללי מדי.

* קשה לבודד את השפעת הפרסומת מהשפעות אחרות. 

* תקופת הזמן אינה מוגדרת. 

אולם,באותו נושא אפשר לנסח שאלת מחקר טובה העומדת בקריטריונים שהצגנו קודם. לדוגמה: השפעת אופן ההצגה של נשים בפרסומת בעיתונות על הנכונות לצרוך את המוצר – ניתוח מקרה "רכבים": 

* השאלה תוחמת את העבודה שכן היא מתמקדת בפרסומת אחת במדיום מסוים ונוגעת לפרק זמן מוגדר.

* השאלה מובילה לניסוח השערות מחקר כגון: אין הבדל בין נשים לגברים מבחינת השפעת פרסומת "תפוזינה" על הנכונות לצרוך את המוצר.
* אפשר למדוד את המשתנים שהשאלה מתייחסת אליהם ולאסוף נתונים באמצעים זמינים (למשל, שאלון שיופץ במדגם מתאים). 

 אם כך, שאלת מחקר יכולה לחפש הסבר תכליתי: מה היו כוונותיהם של האחראים לאירוע מסוים? לדוגמה: מדוע נמנעו חברות הדלק הרב-לאומיות מלחדור לשוק הישראלי בשנות הקמתה ?  עבודות רבות עוסקות בקשר שבין תופעות ותהליכים בהקשרים שונים. 

דוגמאות:

השוואה בין הטמעת יישומי בנקאות באינטרנט בארצות-הברית ובישראל וניתוח הגורמים להבדלים.
השוואה בין המיצוב הנתפס של חברות קוסמטיקה מקומיות וזרות בעיני הצרכן הישראלי.
מה הקשר בין חדשנות ורווחיות בחברות ישראליות בענף המזון המוכן?
מה הקשר בין השקעות בתשתית הכבישים לבין מספר הנפגעים בתאונות דרכים?
מה הקשר בין פערי השכר לצמיחה הכלכלית בישראל?

לסיוע ראשוני חינם במציאת שאלת מחקר אנא צור קשר : nytwriting@gmail.com


טיפים כלליים לכתיבת סמינריון


www.seminary.co.il


סיוע בכתיבת סמינריון,רפרנט ועבודה אקדמיתComments